معرفی تفصیلی کتاب

«منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای»؛ نقشه راه تمدن‌سازی نوین اسلامی

کتاب «منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای» را باید نقشه راه آینده جمهوری اسلامی ایران دانست. این کتاب نه‌تنها تفسیری از اندیشه‌های سیاسی ـ دینی مقام معظم رهبری است، بلکه چون ستاره قطبی برای آیندگان است که می‌خواهند مسیر استقلال و آزادی را طی کنند.

«منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای» در 2 جلد و هزار و 400 و 39 صفحه به کوشش «عبدالحسین خسروپناه» و جمعی از پژوهشگران تالیف و تدوین ش

 کتاب منظومه

منظومه فکری حضرت آیت‎الله العظمی خامنه‌ای»، در چهار بخش نظام‌های بینشی، نظام‌های منشی و رفتاری، نظام‌های اجتماعی اسلام و اهداف اجتماعی اسلام تدوین شده است. نظام بینشی شامل منطق فهم اسلام، خداشناسی توحیدی، ولایت‌شناسی، اسلام شناسی، جهان‌شناسی اسلامی و انسان‌شناسی اسلامی است. نظام های منشی و رفتاری شامل نظام معنویت اسلامی، اخلاق اسلامی، نظام تربیتی اسلام و نظام عبادی اسلام است. نظام‌های اجتماعی اسلام شامل نظام فرهنگ اسلامی، نظام علمی‌ اسلام، نظام مدیریت اسلامی، نظام سیاست اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی، نظام حقوق اسلامی، نظام امنیتی ـ دفاعی اسلام است و اهداف اجتماعی اسلام شامل استقلال اسلامی، عدالت اسلامی  و پیشرفت اسلامی است.
این اثر نشان می‌دهد که فرمایشات معظم له از نظام هماهنگی برخوردار است به گونه‌ای که اجزائش یک کل نظام‌مند را تشکیل می‌دهد که ادامه‌دهنده گفتمان فکری علمای گذشته و استمراربخش گفتمان امام خمینی (ره) است و با رویکرد اجتهادی به مسایل معاصر می‌پردازد.
تمدن اسلامی، مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری، توحیدمحور است؛ توحیدی که نه تنها در عقیده و قلب آدمیان حضور دارد؛ بلکه همانند روحی، همه ساحت‌های فردی و اجتماعی، ملکی و ملکوتی انسان را احاطه کرده است. آزادی و استقلال و دانش و قدرت  و سیاست و قضاوت و امنیت و دفاع و‌…، جملگی توحیدی هستند.

کتاب در چهار بخش و 24 فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

بخش اول: نظام‌های بینشی و نگرشی (جهان بینی اسلامی)

فصل اول:

این فصل با عنوان «منطق فهم اسلام» نوشته «سعید لواسانی» در چهار گفتار شامل: «کلیات»، «ارکان منظومه فکری مقام معظم رهبری»، «منافع معرفت دینی» و «آسیب‌های معرفت دینی» تالیف شده است.

فصل دوم:

این فصل به قلم «مهدی رودبندی» در شش گفتار به این شرح تنظیم شده است: «کلیات»، «جایگاه خدا شناسی در منظومه فکری مقام معظم رهبری»، «اثبات وجود خدا»، «توحید و صفات الهی»، «افعال الهی»، «کارکردهای فردی و اجتماعی توحید»

فصل سوم:

این با عنوان «ولایت در منظومه فکری مقام معظم رهبری»، به قلم «عبدالله محمدی» نوشته شده و شامل مباحث زیر است.

«مفهوم شناسی»، «جایگاه ولایت در منظومه فکری مقام معظم رهبری»، «آثار و نتایج ولایت»، «هستی شناسی ولایت (اثبات ضرورت وجود نبوت و امامت)»، «صفات انسان کامل»، «اهداف و کارکردهای ولایت (اهداف مشترک پیامبران و اماما)»، «مهدویت»، «ولایت فقیه»

فصل چهارم:

 این فصل «اسلام شناسی» نام دارد که نویسندگی آن را «سیدفرید سیدجوادی» به عهده داشته است.

این فصل در 12 گفتار تنظیم شده است.

«کلیات»، «اهداف و مقاصد اسلام»، «عوامل پذیرش اسلام»، «قلمرو جامعیت اسلام»، «جاودانگی و جهانی بودن اسلام»، «خاتمیت اسلام»، «اسلام و اهل بیت علیهم السلام»، «اسلام و عالمان دین»، «اسلام و تعقل»، «اسلام و علوم بشری»، «کارکردهای اسلام»، «راهبردهای کلان اسلام»

بخش دوم: «نظام‌های منشی و رفتاری (معنویت، اخلاق و تربیت و عبادت)

فصل اول:

این فصل «نظام معنویت اسلامی» نام دارد و «حمیدرضا مضاهری سیف» آن را نوشته است و دارای شش گفتار است.

«کلیات»، «گونه شناسی معنویت»، «مبانی معنویت»، «عوامل معنویت»، «کارکردهای معنویت» و «موانع معنویت»

فصل دوم:

«نظام اخلاقی اسلامی» نام دارد و «روح‌الله ناظری» آن را تالیف کرده است. این فصل دارای هشت بخش به شرح زیر است.

«کلیات»، «ضرورت تهذیب نفس»، «جایگاه اخلاق در فرهنگ عمومی»، «جایگاه نظام اخلاقی»، «مبانی نظام اخلاقی»، «فضائل و رذائل اخلاقی»، «اخلاق کاربردی» و «جایگاه سبک زندگی در نظام اخلاقی».

فصل سوم:

«مرتضی لطفی» و «محمد شعبانی» مشترکا این فصل را با عنوان «نظام تربیتی اسلام» تالیف کرده‌اند که دارای ۱۰ گفتار به شرح زیر است.

«کلیات»، «مبانی تربیت»، «اصول تربیت»، «اهدف تربیت»، «روش‌های تربیت»، «عوامل تربیت»، «موانع تربیت»، «مقاطع تربیت»، «مربیان تربیت» و «منابع تربیت»

فصل چهارم:

«نظام عبادی اسلام» نام دارد و «ابوالحسن غفاری» آن را به نگارش درآورده است و دارای هشت بخش به شرح زیر است.

«کلیات»، «مبانی نظام عبادی»، «اهدف نظام عبادی»، «مراتب عبادت»، «شرایط و موانع عبادت»، «اعمال عبادی»، «الگوهای عبادی» و «موسم‌های عبادی»

بخش سوم: نظام‌های اجتماعی اسلام

فصل اول:

«ابوالحسن حسنی» این فصل را با عنوان «نظام فرهنگ اسلامی» به نگارش درآورده است و دارای پنج فصل است.

«کلیات»، «ابعاد فرهنگ»، «بیماری‌های فرهنگی»، «تهاجم فرهنگی»، «مقابله با تهاجم فرهنگی»

فصل دوم:

«نظام علمی اسلام» عنوان این فصل است که آن را «امیر سیاهپوش» نوشته و دارای ۹ بخش است.

«کلیات»، «جایگاه نظام علمی»، «اهداف نظام علمی»، «مبانی و موانع نظام علمی»، «ضرورت نوسازی در نظام علمی»، «ساحت آموزش»، «ساحت پژوهش»، «ساحت تولید علم»، «موانع پیشرفت علمی»

فصل سوم:

«عبدالله نظرزاده» فصل سوم از این بخش را با عنوان «نظام مدیریت اسلامی» به نگارش درآورده است که دارای ۱۳ فصل است.

«کلیات»، «مبانی نظام مدیریت»،  «اهداف نظام مدیریت»، «ارزش‌های محوری در نظام مدیریت»، «جایگاه ولایت فقیه در مدیریت»، «شیوه رهبری ولایی»، «تصمیم‌گیری»، «برنامه ریزی»، «سازمان‌دهی»، «نظارت و کنترل»، «انگیزش»، «ارزشیابی»، «اصول راهبردی نظان مدیریتی اسلامی»

فصل چهارم:

این فصل «نظام سیاست اسلامی» نام دارد و «محسن مهاجرنیا» آن را به نگارش درآورده است و دارای پنج فصل است.

«کلیات»، «مبانی نظام سیاسی اسلام»، «اهداف نظام سیاسی»، «اصول ارزشی نظام سیاسی اسلام»، «اصول راهبردی نظام سیاسی اسلام»

فصل پنجم:

«امیر سیاهپوش» این فصل را با عنوان «نظام اقتصادی اسلامی» تالیف کرده است که دارای هشت فصل به شرح زیر است.

«کلیات»، «مبانی نظام اقتصادی»، «اهداف نظام اقتصادی»، «دیدگاه‌های اررشی نظام اقتصادی»، «اقتصاد مقاومتی»، «فعالیت‌های اقتصادی محاز»، «رفتارهای اقتصادی» و «مصرف در افتصاد اسلامی»

فصل ششم:

این فصل در شش بخش تحت عنوان «نظام حقوقی اسلامی»، توسط «رضا محمدی» تالیف شده و به شرح زیر است.

«کلیات»، «مبانی و اهداف نظام حقوقی اسلام»، «قواعد و اصول حقوقی»، «حقوق مردم»، «حقوق دولت»، «نهادهای قانون گذار»،

فصل هفتم:

این فصل «نظام قضایی اسلام» نام دارد که «فرج‌الله هدایت‌نیا» آن را نگاشته است و دارای چهار بخش است.

«کلیات»، «ارکان قوه قضائیه»، «اخلاق و آداب قضا»، «بایسته‌های نظام قضایی»

فصل هشتم:

«نظام امنیتی - دفاعی اسلام» نام این فصل است که «نجف‌علی غلامی» آن را تالیف کرده است و دارای شش گفتار است.

«کلیات»، «گونه شناسی امنیت»، «مبانی دفاع»، «نهادهای امنیتی»، «نهادهای دفاعی»، «آسیب‌شناسی امنیت»

بخش چهارم: اهداف اجتماعی اسلام

فصل اول:

«اقتصاد اسلامی» عنوان این فصل است که «مرتضی نبوی» و «صالح اسکندری» مشترکا آن را به نگارش درآورده‌اند. این فصل دارای هفت بخش است.

«جایگاه استقلال در اندیشه مقام معظم رهبری»، «مبانی استقلال»، «انواع یا سطوح استقلال»، «شاخص‌های استقلال»، «راهبردهای استقلال»، «اهداف استقلال»، «استقلال ملت‌ها و جهانی شدن»

فصل دوم:

«آزادی اسلامی» نام این فصل است که «ابوالحسن حسنی» آن را به نگارش درآورده است و دارای هفت فصل است.

«کلیات»، «جایگاه آزادی»، «ملاک آزادی»، «مصادیق آزادی»، «آسیب شناسی آزادی»، «مرزهای آزادی» و «ادب آزادی».

فصل  سوم:

«عدالت اسلامی» عنوان این فصل است که «محمد زارع قراملکی» آن را تالیف کرده است و دارای هفت گفتار به شرح زیر است

«کلیات»، «جایگاه عدالت در منظومه فکری مقام معظم رهبری»، «مبانی عدالت اجتماعی»، «اصول راهبردی عدالت اجتماعی»، «اصول کاربردی تحقق عدالت اجتماعی»، «موانع و آسیب‌های تحقق عدالت اجتماعی» و «پیامدهای عدالت اجتماعی»

فصل چهارم:

«امیر سیاهپوش» این فصل را با عنوان «پیشرفت اسلامی» در ۹ فصل تنظیم کرده است.

«کلیات»، «نقد الگوهای پیشرفت»، «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت»، «مبانی الگوی پیشرفت اسلامی»، «محتوای اسلامی پیشرفت»، «منابع الگوی پیشرفت اسلامی»، «عرصه‌های پیشرفت»، «شاخص‌های پیشرفت» و «الزامات پیشرفت»

فصل پنجم:

آخرین فصل از این بخش «تمدن اسلامی» نام دارد و مشترکا توسط «عبدالحسین خسروپناه» و «مهدی شاهرخ اصفهانی» در شش فصل تالیف شده است.

«کلیات»، «انواع تمدن»، «فرآورده‌های تمدن»، «آسیب شناسی تمدن غربی»، «عوامل پیشرفت و انحطاط مسلمین»، «مولفه‌های تمدن اسلامی - ایرانی»

«منظومه فکری مقام معظم رهبری» در دو جلد و 1439صفحه به کوشش «عبدالحسین خسروپناه» و جمعی از پژوهشگران تالیف و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

کلمات کلیدی
Mr Admin
تهیه کننده:

Mr Admin

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *