ثبت نام دوره معرفت افزایی گرامیداشت دهه بصیرت - دی ماه 99     |     برگزار شد

ثبت نام دوره معرفت افزایی گرامیداشت ایام الله دهه فجر - بهمن ماه 99     |     برگزار شد

ثبت نام دوره معرفت افزایی انتخابات،جمهوریت،آینده،فرصت ها و چالش ها-خرداد ماه  1400 |  ثبت نام در دوره