لیست اخبار صفحه :0
مسابقه زیارت عاشورا خوانی
نهاد رهبری دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار می نماید

مسابقه زیارت عاشورا خوانی

به مناسبت ماه محرم مسابقه زیارت عاشورا خوانی ویژه دانشگاهیان دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار می گردد