لیست اخبار صفحه :1
ثبت نام دوره ضیافت اندیشه اساتید
دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه برگزار می کند

ثبت نام دوره ضیافت اندیشه اساتید

دوره ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه صنعتی ارومیه با موضوع مبانی و مهارتهای تربیت دینی در تراز انقلاب اسلامی برگزار می گردد