لیست اخبار صفحه :1
توسط بنیاد ملی نخبگان، اعطای تسهیلات به دانشجویان برتر دانشگاه ها
در راستای توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی ؛

توسط بنیاد ملی نخبگان، اعطای تسهیلات به دانشجویان برتر دانشگاه ها

بنیاد ملی نخبگان در چارچوب برنامه توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، تسهیلاتی را به دانشجویان برتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور اعطا می‌کند.

از «حق مرخصی» دانشجویی چه می‌دانید؟ +جزئیات
بررسی مقررات دانشگاه‌ها و آموزش عالی درمورد قوانین آموزشی؛

از «حق مرخصی» دانشجویی چه می‌دانید؟ +جزئیات

خیلی از دانشجویان جدیدالورود و حتی دانشجویان «ترم چندمی» در طول یک سال تحصیلی شاید به مشکلاتی آموزشی و غیرآموزشی در دانشگاه خود برخورند، که به دلیل ندانستن حقوق ابتدایی دانشجویی خود از پیگیری مشکل بوجود آمده منصرف شوند.

نقش استراتژیک دانشگاه در قیام خونین ۱۵ خرداد
انتشار به مناسبت ۱۵ خرداد؛

نقش استراتژیک دانشگاه در قیام خونین ۱۵ خرداد

حدود چهارصد نفر از دانشجویان از مسجد خارج شدند و در حالی‌که شعار «خمینی! خمینی! خدا نگهدار تو، بمیرد! بمیرد! دشمن خونخوار تو» سر داده بودند به طرف میدان سپه به راه افتادند. در اثنای حرکت بر اجتماع آن‌ها افزوده می‌گردید و بعد از مدتی تعدادشان بالغ بر ۲۰۰۰ نفر گردید.

دانشگاه‌ها به کمک حل مسائل کشور می آیند

دانشگاه‌ها به کمک حل مسائل کشور می آیند

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت:اگر امروز در ادبیات نظام حکمرانی نظام آموزش عالی کشور رد پای مفاهمی همچون دانشگاه‌های نسل چهارم مشاهده می شود به این معناست که قرار است دانشگاه‌ها به کمک حل مسائل کشور بیایند.