لیست اخبار صفحه :0
حاکم کردن خودخواهی در مقابل ایثار از اهداف تمدن غرب درتقابل باتمدن اسلام است
در آیین غبار روبی از مزار شهداء گمنان ارومیه

حاکم کردن خودخواهی در مقابل ایثار از اهداف تمدن غرب درتقابل باتمدن اسلام است

عناوینی مثل ایثار و گذشت و جانفشانی و عدم تعلق به دنیای مادی از ویژگی هایی است که وقتی ما به شهدا فکر می کنیم به یاد آن می افتیم، این شهدای گمنامی که در این مدفن مقدس آرمیده اند ،واقعا تجلی گاه این مفاهیم هستند، این شهدا از جان و مال و خانواده گذشته و جان فشانی کرده اند.