انتصاب رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان

با حکم وزیر علوم رئیس سازمان امور دانشجویان به عنوان رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان منصوب شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، با حکم محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، هاشم داداش پور رئیس سازمان امور دانشجویان به عنوان رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان منصوب شد.

انتصاب رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان

در بخشی از این حکم آمده است: در اجرای بند (۱-۳) دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده (۶) آئین نامه داخلی هیأت امنا و با توجه به تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه آموزش عالی، به عنوان «رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان» منصوب می‌شوید.

کلمات کلیدی