ثبت نام دوره هم اندیشی اساتید

الگوبرداری از سیره نبوی برای تحقق تمدن نوین اسلامی

ویژه اساتید دانشگاه صنعتی ارومیه

جهت ثبت نام بر روی تصویر زیر کلیک نمایید

کلمات کلیدی