توصیه هایی به دانشجویان ساکن در خوابگاه،

پیرامون تقویت مهارت های برقراری ارتباط با هم اتاقی ها

دارا بودن مهارت های ارتباطی لازمه زندگی اجتماعی و مشترک است. این مهارت ها ضمن گسترش حیطه ارتباطی و شبکه حمایت اجتماعی، موجب تحکیم هر چه بیشتر روابط بین هم اتاقی های در محیط های خوابگاهی می شود.

دانشجویان ساکن در خوابگاه ها برای برقراری رابطه مناسب با هم اتاقی خود باید به صحبت های او گوش دهند، زیرا با این کار به مصاحبت او خوشامد گفته می شود.با گوش دادن، ضمن فهم دقیق تر خواسته ها و بیانات هم اتاقی ها، می توان به او نشان داد که حرف هایش را درک کرده ایم. اگر ارتباطی بدون صراحت و صداقت باشد، بدون شک قطع می شود و یا به شکل مخدوش و مبهم و ناسالم ادامه می یابد. اگر نتوانیم یا نخواهیم منظور خود را با صراحت به هم اتاقی هایمان بگوییم، آنها ممکن است به اشتباه افتاده و به حدس و گمان متوسل شوند و از واقعیت دور شوند.

نگاه کردن و تماس چهره به چهره هنگام صحبت کردن، نهایت توجه و دقت ما را به طرف مقابل می رساند، بی توجهی به این امر ممکن است موجب کاهش مکالمه و در واقع کوتاه شدن ارتباط شود، چرا که ممکن است طرف مقابل احساس کند حوصله تان سر رفته است و یا علاقه ای به شنیدن حرف هایش ندارید و یا برای او ارزش قائل نیستید .

یکی از مهارت هایی که می تواند اختلاف نظرها را قابل درک سازد و تنش ها را کاهش دهد، توانایی ما در درک دیدگاه فرد در مورد مسائل مورد اختلاف است. یعنی توانایی دیدن مسائل با تماس چهره ای و گوش دادن و ابراز علاقه به شنیدن حرف های طرف مقابل.

اغلب افراد در ارتباطات خود با دیگران درصدد ارزیابی آنها بر می آیند و فکر می کنند یا باید نظرات و احساسات آنها را رد کنند و یا به نوعی (مستقیم یا غیر مستقیم) نظرات و احساسات خودشان را به آنها تحمیل کنند. ارتباطی که بر پایه این روش شکل می گیرد، اغلب تداوم نمی یابد.

عقاید و نظرات هر کس برای خودش مهم است، در نظر گرفتن اینکه اغلب افراد مثل ما فکر نمی کنند، احساس نمی کنند و به روش خود به دنیا نگاه می کنند، بسیار اساسی است.

اگر بتوانیم بپذیریم که دیگران مانند ما نیستند، آن وقت می توانیم با نظرات و عقایدی که به نظر ما صحیح نیستند به شیوه مناسب مخالفت کنیم؛ به عبارتی دیگر بدون بحث و جدل مخرب که اغلب همراه با بلند کردن صدا، داد و فریاد، خشم و غضب است، می توانیم به نتیجه مناسب دست یابیم. لحن پاسخ ما نیز مهم است؛ اگر پاسخ تحقیرآمیز باشد این روش تاثیر مطلوب در پی ندارد.

به خود بگوییم رو به رو شدن با مشکل در زندگی طبیعی است، پس در مواجهه با مشکلات خود را نبازیم، باید صورت مساله را به درستی و روشن و آشکار تعریف کنیم.

برای اینکه بتوانیم اختلاف را به درستی حل کنیم، به کارگیری مهارت زیر مفید است:

· هنگام بروز اختلاف ممکن است احساسات منفی داشته باشیم، بنابراین قبل از هر چیز خود را آرام کنیم .

· با طرف مقابل خود حرف بزنیم .

· سعی کنیم لحن ما بدون تحقیر، توهین، طعنه، عصبانیت و سرزنش باشد .

· طرف مقابلمان را خجالت ندهیم، احساس گناه ایجاد نکنیم، مظلوم نمایی نکنیم .

· آنچه که ما را ناراحت کرده بیان کنیم .

· به طرف مقابل اجازه حرف زدن دهیم .

· خود را جای طرف مقابل بگذاریم .

· اگر اشتباه کرده ایم از او معذرت بخواهیم .

· راه حلی را انتخاب کنیم که مورد قبول هر دو طرف باشد: راه حل برنده _برنده

· راه حل های برنده برنده مختلفی وجود دارد مانند نوبت گذاشتن، قرعه کشی کردن، توافق کردن یا مصالحه کردن، فردی را به عنوان داور گرفتن

· بدانیم در حل اختلاف گاهی لازم است طرفین هر یک گامی به طرف همدیگر بردارند.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *