معرفی کتاب خوب

کوله پشتی سال اولی ها

این کتاب تلاشی است در جهت شناساندن هر چه بهتر محیط دانشگاه به دانشجویان جدیدالورود و آشنایی آنها با فرصت ها و تهدیدهای دوران دانشجویی.

دانشجوی سال اولی چه چیزهایی را باید در همان سال اول بداند تا در مسیر خود در جایگاه یک دانشجوی تازه کار، پرانگیزه، فعال و موفق، بتواند برنامه ریزی دقیق و موثر و خوبی انجام دهد؟ چه اطلاعاتی هست که ا گر دانشجوی سال اولی آن را به دست بیاورد، می تواند در طول تحصیل از آن استفاده کند و زندگی اش را تحت تاثیر قرار دهد؟
ویژگی های دانشگاه، نحوه معاشرت با اساتید، دوستی و دوست یابی، مهارت های مطالعه، خوابگاه و مسائل آن، روابط جنس مخالف، اهمیت علم و علم آموزی, گزیده ای از مقررات و حقوق دانشجویی، آشنایی اجمالی با تشکل های دانشجویی، چهل نکته کوتاه اخلاقی، عرفانی و قرآنی و… از جمله فصول این کتاب است.

جهت خرید کتاب بر روی تصویر کلیک نمایید

کلمات کلیدی