لیست اخبار صفحه :1
بیانیه دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه
بیانیه دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه

بیانیه دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه

دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه در پی شهادت سردار پرافتخار اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه بیانه ای را صادر نمودند