ثبت نام دوره معرفت افزایی گرامیداشت دهه بصیرت - دی ماه 99     |     برگزار شد

ثبت نام دوره معرفت افزایی گرامیداشت ایام الله دهه فجر - بهمن ماه 99     |     برگزار شد

ثبت نام دوره معرفت افزایی انتخابات،جمهوریت،آینده،فرصت ها و چالش ها-خرداد ماه  1400 | برگزار شد

ثبت نام هم اندیشی  با عنوان هیات علمی تمام وقت ویژه و مسائل مرتبط با آن    |برگزار شد

ثبت نام هم اندیشی اساتید با عنوان آموزش عالی و چالش های آن در شرایط پیش رو - مهر ماه 1400 |برگزار شد

ثبت نام هم اندیشی اساتید با عنوان  الگوبرداری از سیره نبوی برای تحقق تمدن نوین اسلامی - آبان 1400 |برگزار شد

ثبت نام هم اندیشی اساتید با عنوان اندیشه تمدن ساز-آبان 1400 |برگزار شد

ثبت نام هم اندیشی اساتید با عنوان  الگوبرداری از سیره نبوی برای تحقق تمدن نوین اسلامی،جلسه دوم -26 آبان 1400-ساعت 12:45/نمازخانه دانشگاه  |جهت ثبت نام کلیک نمایید

 

لیست اخبار صفحه :0