لیست اخبار صفحه :1
طرح ملی حفظ قران کریم

طرح ملی حفظ قران کریم

طرحی است برای حفظ قرآن خانواده ی دانشگاهیان اعم از دانشجو،اساتید و کارمندان و خانواده ی ایشان

برگزاری دوره فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان
به مناسبت ماه مبارک رمضان

برگزاری دوره فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان

به مناسبت ماه مبارک رمضان و به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مرحله اول و دوم دوره آموزشی ضمن خدمت همکاران در محل نماز خانه دانشگاه برگزار شد.

دوره آموزش مجازی «بهار رحمت 1401»
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی ارومیه به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان برگزار میکند؛ 

دوره آموزش مجازی «بهار رحمت 1401»

ویژه دانشگاهیان دانشگاه صنعتی ارومیه

ویژه ماه مبارک رمضان دانشکده فنی خوی دانشگاه صنعتی ارومیه
ثبت نام دوره ضمن خدمت

ویژه ماه مبارک رمضان دانشکده فنی خوی دانشگاه صنعتی ارومیه

دوره حضوری ویژه ماه مبارک رمضان با محوریت سه موضوع از هفته اول ماه مبارک رمضان به مدت چهار هفته روزانه به مدت نیم ساعت اول وقت اداری برای همکاران دانشکده فنی خوی دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار خواهد شد.

ثبت نام دوره ضمن خدمت ویژه ماه مبارک رمضان 1401
به مناسبت ماه مبارک رمضان

ثبت نام دوره ضمن خدمت ویژه ماه مبارک رمضان 1401

دوره حضوری ویژه ماه مبارک رمضان با محوریت چهار موضوع از اول ماه مبارک رمضان به مدت چهار هفته روزانه به مدت نیم ساعت اول وقت اداری برای همکاران دانشگاه برگزار خواهد شد.