لیست اخبار صفحه :1
آئین تکریم ریاست سابق دکتر شیدایی و سرپرست جدید دانشگاه دکتر مختاریان
گزارش تصویری

آئین تکریم ریاست سابق دکتر شیدایی و سرپرست جدید دانشگاه دکتر مختاریان

آئین تکریم ریاست سابق دکتر شیدایی و سرپرست جدید دانشگاه دکتر مختاریان اصل با حضور دکتر داداش پور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان ظهر امروز مورخ ۲۸ اردیبهشت برگزار شد.