• معرفي مركز هم‌انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي

اگر ما بتوانيم گردهمايى‏هاى عمومى از اساتيد دانشگاه و محققين و پژوهشگران در طول سال داشته باشيم و كسانى از خود اين جمع به عنوان سخنران دعوت بشوند و در آن گردهمايى‏ها مسائل مورد نظرشان را بيان كنند، اين، كمك مي كند به تصميم‏ سازى؛ هم در دولت، هم در مجلس شوراى اسلامى، هم در مجمع تشخيص، هم در مراتب تصميم ‏گيرى در دستگاه‏هاى اجرایی دولتى مثل وزارتخانه‏ ها و غيره. مقام معظم رهبری

مقدمه
مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي در سال 1380 با هدف ساماندهی فعالیت های علمی ، آموزشی و فرهنگی استادان و ايجاد ارتباط میان تصميم گيران و مدیران نظام با بدنه عظيم علمي كشور در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها تشكيل و راه اندازی شد. اين مركز از طریق ارتباط دوسويه با استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور تلاش مي كند تا به راهكارهاي کاربردی و عملياتي در حوزه های گوناگون علمی، آموزشی و فرهنگی دست یابد. این راهكارها می تواند براي مسئولان و برنامه ريزان نهادها، دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با این موضوعات، مفيد بوده و گره گشاي مسائل و مشكلات آنان باشد.
مركز هم انديشي استادان اهداف خود را در دو حوزه كلان تصميم سازی براي نظام يعني بهره مندي هر چه بيشتر از قوه ي عاقله كشور و معرفت افزايي یا توانمند سازي هر چه بيشتر استادان تعريف نموده است.
هم اکنون بيش از 310 دانشگاه و مركز آموزش عالي در سراسر کشور داراي دفتر هم انديشي استادان است كه با مسئوليت یکی از اعضای هیأت علمی آن دانشگاه به عنوان دبير هم انديشي و حمايت شوراي هم انديشي دانشگاه اداره می شود. این دفاتر ساماندهي کلیه فعالیت های مرتبط با مرکز هم انديشي استادان را در دانشگاه متبوع عهده دار هستند. با تشکیل این دفاتر تحرک و پویایی مضاعفی در قاطبه استادان بوجود آمده است که نتيجه و حاصل نظرات كارشناسي استادان را پس از برگزاري نشست هاي تخصصي به اطلاع مركز هم انديشي استادان می رسانند.
از سال 1389 مسئولیت خطیر تأمین مدرس و محتوای علمی دوره های دانش افزایی استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور مطابق آئین نامه ارتقاء به این مرکز واگذار شده است که در طول 4 سال اخیر ( منتهی به تابستان 1394) بالغ بر 70 هزار استاد در این دوره ها شرکت نموده و بیش از 750 نشست هم اندیشی، اردو، همايش و برنامه فرهنگی نیز برگزار شده و صدها بسته فرهنگي برای استادان ارسال شده است که مجموع این فعالیت ها حاصل تلاش بي وقفه کارکنان مركز هم انديشي و هم چنین کوشش مجدّانه دبيران هم اندیشی و استادان و دانشگاه ها مي باشد.
شایان ذکر است برگزاری دوره های دانش افزایی اعضای هیئت علمی و ضیافت اندیشه استادان در طول سالیان اخیر نقش بسزایی در معرفی مرکز هم اندیشی استادان و اعلام رسالت ها و وظایف خطیر آن مرکز داشته است.اهداف و وظایف مرکز هم اندیشی
مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی اهداف گوناگونی را تعقیب نموده و وظایف متعددی را عهده دار است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
- بهره گيري از نظرات، ديدگاهها و راهكارهاي علمي و عملياتي استادان جهت کمک به تصميم سازي مديران ارشد نظام
- بسترسازی جهت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و کارشناسی استادان درجهت کمک به تصمیم‌سازی برای اجزای خرد و کلان نظام.
- ایجاد ارتباط با ارگانها و دستگاههای فرهنگی مرتبط و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات آنها در جهت اهداف مرکز.
- ارتقای سطح معرفت دینی استادان و نخبگان دانشگاهی.
- سياستگذاري و برنامه‌ریزی جهت نشست‌هاي هم‌انديشي استادان و نخبگان در دانشگاهها.
- ایجاد تعامل فرهنگی و فکری در سطح اعضاي هیئت علمی دانشگاههای کشور.
- گسترش فرهنگ نقادی، پرسشگري و آزاد انديشي بنیادین و روشمند در دانشگاهها.
- اهتمام جدی به نهضت نرم افزاری و تولید علم، راه اندازی و حمایت از کرسی های نقد، نظریه پردازی و آزاد اندیشی و نشست‌های هم‌اندیشی .
- تقویت ارتباط علمی و فرهنگی میان حوزه های گوناگون علمی و پژوهشی بویژه تحقق زمینه های وحدت حوزه و دانشگاه در جهت تحکیم پایه های نظری و روشهای کارکردی نظام.
- گسترش شبكه ارتباطات علمي ـ فرهنگي استادان.
- زمینه سازی برای فعال تر شدن ظرفیت های دینی، فرهنگی و... استادان در سطح دانشگاهها و کشور.
- گسترش فرهنگ هم اندیشی، مطالعه و پژوهش جمعی ـ مشارکتی و ارتباطات علمی ـ فرهنگی استادان.
- گسترش ارتباطات علمی ـ کارشناسی بدنه علمی کشور با مدیریت کلان کشور.

چشم‌انداز مركز
مركز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی، با توجه به جایگاه و رسالت اصلی خود مبنی بر معرفت افزایی استادان و کمک به تصمیم سازی در کشور، برنامه ریزی های خود را برای رسیدن به این دو رسالت مهم که مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تأکید نموده اند، معطوف داشته است. مركز هم اندیشی استادان، با بهره مندی از تجارب گذشته درصدد است برنامه ریزی خویش را بر تقویت بنیان های فکری و فرهنگی استادان دانشگاهها متمرکز ساخته و اساتیدی کارآمد و برخوردار از روحيه و باور نسبت به امكان توليد علم توأمان با دغدغه ايمان اسلامي و تعهد ملي برای آینده کشور تجهیز نماید. از این رو گسترش فرهنگ هم‌انديشي به معناي تبادل انديشه‌ها در قالب ساختارهای دانشگاهي در جهت تعامل سازنده بين دانشگاه و جامعه و براي پاسخ‌گويي به نيازهاي موجود جامعه از سوي مراكز آموزش عالي امري شایسته و مورد قبول خواهد بود.

راهبردهای مرکز جهت تحقق چشم‌انداز
- تبيين شأن و جايگاه آموزشي، تربیتی و پژوهشي استادان و بسترسازي براي تحقق، تكامل و تداوم رسالت‌هاي سه گانه‌ استادان.
- بسترسازي جهت ايجاد دغدغه ايمان اسلامي، معنوي، اخلاقي و عرفان ولايي در استادان با هدف انتقال به دانشجويان.
- رصد علمي ـ فرهنگي در سطح استادان، شناسايي و معرفي ايده‌ها و نظريه‌هاي جديد جهت نقد و نظر، معرفي و تبيين آنها.

سياست‌های مرکز جهت تحقق راهبردها
- معرفي مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهی به عنوان مهمترین مرکز، زمينه ساز تعامل و ترابط فكري، علمي و فرهنگي در سطح دانشگاهها و مرجعي براي انعكاس ديدگاهها و نظرات استادان دانشگاهها به مراكز تصميم گيرنده
- تبيين معنا و مفهوم جنبش نرم‌افزاري و نهضت توليد علم و گام برداشتن در جهت تحقق آن ها
- زمينه‌سازي جهت برپايي كرسي‌هاي مناظره علمي، نظريه‌پردازي و آزاد انديشي.
- ايجاد تعامل فكري ـ فرهنگي بين استادان حوزه و دانشگاه.
- فرهنگ سازي جهت تحمل آراء و نظريات مختلف در سطح دانشگاهها بويژه نظريه‌هاي مستدل و مبرهن و منتج از روشهاي علمي مقبول.
- پرهيز از گرايشهاي جناحي ، دوری جستن از مجادلات سياسي و تقويت نگاه فرا جناحي در دانشگاهها.


ساختار مركز
مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي به عنوان یکی از مدیریت های حوزه معاونت فرهنگی و سیاسی نهاد، زیر نظر رئیس مرکز هدایت و اداره می شود. رئیس مرکز جهت بهبود فرآیند فعالیت آن از مشاوران و صاحبنظران گوناگون مدد می جوید . عمده فعالیت های مرکز از طریق ادارات دانش افزایی ، امور فرهنگی استادان و امور دفاتر هم اندیشی و هماهنگی دبیران انجام می پذیرد که در ذیل با بخشی از مأموریت ها و فعالیت های آن ها آشنا می شوید:

n اداره امور فرهنگی استادان

1. تجلیل از مفاخر و شخصیت‌های دانشگاهی
(الگوسازی در عرصه فعالیت های فرهنگی استادان با استفاده از چهره‌های ماندگار علمی، آموزشی و فرهنگی)
2. پیگیری ایجاد شبکه اجتماعی جهت اساتید دانشگاهها
3. تقویت، بهسازی و بروزرسانی سایت مرکز هم‌اندیشی
4. انتخاب و آماده سازی محصولات فرهنگی جهت ارسال به دانشگاهها
5. تهیه و تدارک مجله ایمیلی هم‌اندیشان و ایمیل‌ها و پیامک‌های مناسبتی
6. ایجاد کتابخانه الکترونیک و کتابخانه صوتی ویژه استادان
7. راه‌اندازی و حمایت از هیئت‌های استادان در دانشگاهها
8. ساماندهی میزهای تخصصی و نشست‌های هم‌اندیشی استادان و همچنین انعکاس اخبار و گزارشات آنها به دستگاههای تصمیم ساز نظام
9. انعقاد تفاهم‌نامه و عقد قرارداد با مجموعه‌های علمی، فرهنگی جهت استفاده مناسب اساتید و خانواده های محترم آنان
10. فراهم ساختن شرایط اعزام سخنرانان و مدرسان فرهنگی و هم‌اندیشی به دانشگاهها
11. انجام تسهیلات لازم جهت عزیمت دبیران هم‌اندیشی و استادان دانشگاهها به سفرهای عمره و عتبات عالیات
12. برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت های فرهنگی ویژه خانواده استادان
13. آماده‌سازی راهنمای فرهنگی و معنوی طرح ضیافت اندیشه استادان و بررسی و اولویت بندی و تصویب فعالیت‌های فرهنگی طرح ضیافت
14. برنامه ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گوناگون دفاع مقدس
15. همکاری با مدیریت‌های گوناگون نهاد جهت تسهیل فعالیت‌های علمی، فرهنگی و آموزشی استادان
16. تلاش در جهت بسط و گسترش فرهنگ کتابخوانی و نهضت مطالعه بویژه از طریق ارائه سیر مطالعاتی استادان
17. ایجاد زمینه‌های مشاوره اینترنتی، تلفنی و حضوری جهت استادان و خانواده‌های معزز آنان
18. راه‌اندازی قطب‌های هم‌اندیشی به منظور دستیابی به نظرات کارشناسی استادان
19. ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعات استادان ویژه
20. ایجاد و پیگیری فعالیت‌های دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه در مرکز هم‌اندیشی استادان

 اداره امور دفاتر هم اندیشی و هماهنگی دبیران

1. تشکیل بانک اطلاعات استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور
2. راه اندازی شوراهای هم‌اندیشی دانشگاهی و استانی
3. ارائه مشورتها و نظرات کارشناسی استادان به شوراها و نهادهای کلان از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی
4. ارسال محصولات فرهنگی به دانشگاهها
5. برگزاری نشست های سالانه و سراسری دبیران دفاتر هم‌اندیشی دانشگاههای سراسر کشور
6. برگزاری نشست هاي منطقه اي دبیران دفاتر هم‌اندیشی دانشگاههای سراسر کشور
7. هماهنگی و اجرای بازديدهاي علمي- فرهنگي استادان از مراکز متعددی نظیر
UCF اصفهان‌، گروه صنعتی مپنا، ستاد فناوری های نانو، شرکت سیناژن ( تولید کننده محصولات بیوتکنولوژی پزشکی در منطقه)، دستاوردهاي مراکز دفاعی کشور و...
8. گرد آوري و تدوين مباحث مطرح شده در نشست هاي سراسري و منطقه اي دبيران


n اداره دانش افزایی استادان
1. تشکیل کارگروه های پنجگانه در موضوعات معرفتی آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
2. تأمین محتوا و مدرس دوره های دانش افزایی استادان و ضیافت اندیشه استادان
3. مهارت افزایی مدرسان دوره های دانش افزایی از طریق برگزاری دوره های توجیهی و ارسال فایل های صوتی، تصویری، متون و اسلایدهای آموزشی
4. شناسایی مدرسین خبره جهت دوره های دانش افزایی

لیست اخبار صفحه :1